Kłódka na klawiaturze notebooka bez niszczarki/GO Europa

Polityka prywatności

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna.

Polityka prywatności

dla www.officeequipment.go-europe.com

Otwarte opcje prywatności

 

1. czego dotyczy niniejsza polityka prywatności?

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dowiedzą się Państwo, jakie dane osobowe gromadzimy na naszej stronie internetowej www.officeequipment.go-europe.com (zwanej dalej "stroną internetową"). Ponadto, dowiesz się

 • do jakich celów gromadzone są dane
 • komu możemy przekazywać dane
 • podstawa prawna przetwarzania danych
 • czas przechowywania danych
 • kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i
 • Twoje prawa

2. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie informacje, które można powiązać z daną osobą bezpośrednio lub tylko przy pomocy dodatkowej wiedzy. Obejmuje to w szczególności nazwiska, adresy, adresy e-mail oraz informacje o zachowaniu użytkownika.

 

3. Jakie dane zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową?

Podczas korzystania z witryny w celach informacyjnych gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Statusu dostępu/kod statusu HTTP
 • Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów). Dane te są nam technicznie niezbędne do wyświetlania Państwu strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Wynika z tego nasz uzasadniony interes w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu. Dane są przechowywane maksymalnie przez 14 dni, a następnie usuwane.

 

4. Jakie dane są zbierane podczas korzystania z formularza zwrotu?

Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą formularza zwrotnego zamieszczonego na stronie internetowej, prosimy Cię o podanie następujących danych: Nazwisko, imię, firma, adres, adres e-mail, numer telefonu, typ urządzenia, numer seryjny, data zakupu, dowód zakupu, opis okoliczności. Przekazujemy te dane firmie WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH, Krabbenweg 14 w 26388 Wilhelmshaven (zwanej dalej "firmą serwisową") w celu opracowania Państwa zapytania lub procesu zwrotu. Celem tego przetwarzania danych jest umożliwienie nam szybkiego kontaktu z Państwem, a tym samym jak najszybszego opracowania Państwa zapytania. Podstawą prawną do tego jest art. 6 (1) f) RODO. Ponieważ dane te są wymagane w celu przetworzenia Państwa zwrotu, podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zebrane dane przechowujemy do momentu upływu ustawowych okresów gwarancyjnych. Po tym czasie zostaną one usunięte.

 

5. W jakich przypadkach dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim?

Dane z formularza zwrotnego zostaną przekazane do wyżej wymienionego przedsiębiorstwa usługowego zgodnie z punktem 4 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Poza tym wyjątkiem, Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

6. Jakie usługi analityczne są wykorzystywane na stronie internetowej?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Matomo (www.matomo.org). Jest to używane przez nas w trybie "device fingerprinting". W tym trybie z Twojego urządzenia wysyłane są do nas następujące dane:

 • System operacyjny
 • Przeglądarka
 • Wtyczki do przeglądarek
 • Adres IP
 • Język przeglądarki

Przetwarzanie tych danych umożliwia nam analizę zachowań surfingowych naszych użytkowników. Poprzez analizę uzyskanych danych jesteśmy w stanie opracować informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Poprzez anonimizację adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia się interesy użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO (zgoda).

 

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych. W naszym przypadku dzieje się to po 24 godzinach.

 

7. Jakie prawa przysługują Państwu jako podmiotowi danych?

Mają Państwo następujące prawa w stosunku do nas w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • Prawo do informacji (Art. 15 RODO).
 • Prawo do sprostowania (Art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art. 21 RODO)
 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (Art. 7 (3) RODO)

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych (art. 77 RODO). Z właściwym dla nas organem nadzorczym można skontaktować się w następujący sposób:

 

Krajowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji NRW

PO Box 20 04 44

40102 Düsseldorf

Telefon: 0211/38424-0

Faks: +49 211/38424-10

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

8. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO jest:

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen

Telefon: +49 2324 6801-0

fax: +49 2324 6801-95

E-Mail: info@go-europe.com

 

9. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Thomas Humann

Kaldenhoverbaum 17

45359 Essen

Telefon: +49 (176) 31 50 23 13

Faks: +49 (201) 29 69 087

E-Mail: info@service-essen.de