Hangslot op laptop toetsenbord zonder versnipperaar/GO Europe

Privacybeleid

De bescherming van uw privacy is een belangrijke zorg voor ons

Privacybeleid

Voor www.officeequipment.go-europe.com

Open privacy opties

 

1. Waar gaat dit privacybeleid over?

Dank u voor uw interesse in onze website. In deze gegevensbeschermingsverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen op onze website www.officeequipment.go-europe.com (hierna "de website"). Verder zult u leren

 • voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld
 • aan wie wij de gegevens mogen doorgeven
 • de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
 • de duur van de gegevensopslag
 • wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en
 • uw rechten

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die rechtstreeks of alleen met behulp van aanvullende kennis tot een persoon kunnen worden herleid. Het gaat met name om namen, adressen, e-mailadressen en informatie over gebruikersgedrag.

 

3. Welke gegevens verzamelen wij als u onze website bezoekt?

Bij gebruik van de website voor informatiedoeleinden, verzamelen, bewaren en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt 1, onder f), van het Verdrag betreffende de gegevensbescherming (verwerking van gegevens ter behartiging van gerechtvaardigde belangen). De gegevens zijn technisch noodzakelijk om de website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Ons rechtmatig belang in de zin van voornoemde bepaling vloeit hieruit voort. De gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard en daarna gewist.

 

4. Welke gegevens verzamelen wij bij het gebruik van het retourformulier?

Als u contact met ons opneemt via het retourformulier op de website, vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken: achternaam, voornaam, bedrijf, adres, e-mailadres, telefoonnummer, type toestel, serienummer, datum van aankoop, bewijs van aankoop, beschrijving van de omstandigheden. Wij geven deze gegevens door aan WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH, Krabbenweg 14 in 26388 Wilhelmshaven (hierna te noemen het "Servicebedrijf") om uw aanvraag of het retourproces te verwerken. Het doel van deze verwerking is ons in staat te stellen snel contact met u op te nemen en zo uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Aangezien de gegevens nodig zijn om uw retourzending te verwerken, is de rechtsgrondslag ook Art. 6 (1) b) DSGVO. Wij slaan de verzamelde gegevens op tot het verstrijken van de wettelijke garantietermijnen. Daarna worden ze gewist.

 

5. In welke gevallen worden persoonsgegevens aan derden doorgegeven?

De gegevens van het retourformulier worden overeenkomstig punt 4 van deze gegevensbeschermingsverklaring aan het bovengenoemde servicebedrijf toegezonden. Afgezien van deze uitzondering zullen uw gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

 

6. Welke analysediensten worden op de website gebruikt?

Wij gebruiken de webanalyse-service Matomo (www.matomo.org) voor onze website. Dit wordt door ons gebruikt in de "device fingerprinting" modus. De volgende gegevens worden in deze modus door uw toestel naar ons verzonden:

 • Besturingssysteem
 • Browser
 • Browser plugins
 • IP-adres
 • Browser taal

De verwerking van deze gegevens stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie samenstellen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Door het IP-adres te anonimiseren wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van voornoemde gegevens is art. 6, lid 1, p. 1, onder a), DSGVO (toestemming).

 

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons geval is dit het geval na 24 uur.

 

7. Welke rechten heeft u als betrokkene?

U heeft de volgende rechten ten aanzien van ons met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • Recht op informatie (art. 15 DSGVO).
 • Recht op rectificatie (art. 16 DSGVO)
 • Recht op wissen (art. 17 DSGVO)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO)
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (art. 21 DSGVO)
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken (art. 7, lid 3, DSGVO)

U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (art. 77 DSGVO). U kunt de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, als volgt bereiken:

 

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie NRW

Postbus 20 04 44

40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0

Fax: +49 211/38424-10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

8. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke partij in de zin van de DSGVO is:

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1

45527 Hattingen

Telefoon: +49 2324 6801-0

Fax: +49 2324 6801-95

E-mail: info@go-europe.com

 

9. Naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Thomas Humann

Kaldenhoverbaum 17

45359 Essen

Telefoon: +49 (176) 31 50 23 13

Fax: +49 (201) 29 69 087

E-mail: info@service-essen.de