Notatnik z kodem źródłowym strony na pierwszym planie na rozmytym tle z pracownikiem bez niszczarki/GO Europa

Impressum

Wszystkie informacje o wydawcy i zrzeczenie się odpowiedzialności

Impressum

Wydawca i zrzeczenie się odpowiedzialności

GO Europe GmbH 

Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen (Niemcy)
 

Telefon: +49 2324 6801-0

Faks: +49 2324 6801-95

E-mail: info@go-europe.com

 Reprezentowani przez dyrektorów zarządzających: Heinrich Otto Prygoda i Christiana Gerth

 

Sąd Rejestrowy dla GmbH: Sąd Krajowy w Essen

Numer rejestracyjny GmbH: HRB 15068

UST-IdNr.: DE 812246 172

Nr WEEE-Reg.: DE 72084263

 

Rozstrzyganie sporów online zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia UE nr 524/2013: Komisja Europejska udostępnia obsługiwaną przez siebie platformę do rozstrzygania sporów online. Do tej platformy można dotrzeć za pomocą linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w żadnym postępowaniu arbitrażowym.

 

Odniesienia i linki

Treści zewnętrznych stron internetowych, do których odnosimy się bezpośrednio lub pośrednio na naszej stronie internetowej (za pomocą "hiperłączy" lub "głębokich linków"), znajdują się poza naszym zakresem odpowiedzialności i nie traktujemy ich jako własne. Możemy jednak oświadczyć, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one odsyłają, nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Nie mamy żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego dystansujemy się wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, a które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej stronie internetowej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstaną w wyniku wykorzystania informacji dostępnych na stronach internetowych, do których odsyłają linki, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której odsyłają linki. Jeśli dowiemy się o nielegalnych, niezgodnych z prawem lub nieprawidłowych treściach na stronach internetowych, do których umieściliśmy link, usuniemy go.

Koncepcja, projekt i opracowanie: bitloft GmbH